صفحه اصلی / بایگانی برچسب: ماتریس سوات برای شرکت‌های دانش بنیان

بایگانی برچسب: ماتریس سوات برای شرکت‌های دانش بنیان

ماتریس SWOT برای شرکت‌های دانش بنیان

SWOT | ماتریس سوات | ماتریس SWOT برای شرکت‌های دانش بنیان

وضعیت پیچیده‌ی دنیای امروز شرایط محیطی ویژه‌ای را برای سازمان‌ها رقم می‌زند و سازمان‌ها باید نسبت خود را با اتفاقات بیرون از سازمان به درستی مشخص کنند تا بتوانند بیشترین بهره را از ظرفیت‌های موجود ببرند. این مسئله برای شرکت‌های دانش بنیان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا فرآیند تصمیم‌گیری در اینگونه …

مشاهده بیشتر »